ມອງ

ເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າມອງ ໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ

ມີເສັນໃຫຍ ຫນຽວ ທົນທານ ທຸກຜືນ ມີເສັ້ນໃສເງົາ ຕອບໂຈດການໃຊ້ງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ມີທຸກຂະຫນາດ ທຸກເອັນ ທຸກຕາ

ລາຄາຖືກ ພວກເຮົາຂາຍສົ່ງ ແລະ ຍ່ອຍ

ສົນໃຈສອບຖາມລາຄາກ່ອນໄດ້ ທາງບໍລິສັດເຮົາຈັດສົ່ງທົ່ວປະເທດ ຫລື ຈະເຂົາມາຫາເຮົາທີ່ ຕະຫລາດແລງຫນອງດ້ວງ ບ້ານຂົວຫລວງເຫນືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ໂທ: 021 215433

 

ສິນຄ້າອື່ນໆ

ມອງ ສຳເລັດຮູບ
ເພີ່ມລົງກະຕ່າ
ດ້າຍຂາວ
ເພີ່ມລົງກະຕ່າ
ປ້ອມມອງ
ເພີ່ມລົງກະຕ່າ
Footer Image
error: