7 ວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອນຳພາຊີວິດກ້າວສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 20/02/2022

ແຕ່ລັດຖະບານປະກາດຍົກລະດັບການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊື້ອວ່າຫຼາຍທ່ານ ກໍຄົນມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ມັນກໍເປັນໂອກາດອັນດີໃນການທົບທວນຜົນງານຂອງຕົນເອງຜ່ານມາ ວ່າເຮັດຫຍັງໄດ້ດີແດ່ ແລະ ຍັງມີຫຍັງທີ່ເຮັດຈຸດດ້ອຍທີ່ເຮັດໃຊ້ຊີິວິດ ແລະ ການງານຂອງເຮົາໄປບໍ່ຮອດໃສ ຫລື ຍັງບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເທື່ອ.

ດັ່ງນັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາຈຳກັດຕົວເອງຢູ່ເຮືອນນີ້ ກໍລອງທົບທວນສຶກສາຫາສາເຫດ ແລະ ຫມັ່ນຊອກຄົ້ນເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຈຸດທີ່ຍັງຂາດຫາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັງຜ່ານພົ້ນວິກິດຄັ້ງນີ້ຊີວິດຈະປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ຕັ້ງໜ້າ ປ່ຽນຈາກວີກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຫລາຍໄດ້ມາເປັນໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບນຳພາສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານກັນນໍ…. ມື້ນີ້ມີ 7 ວິທີເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຜົນສຳເລັດມານຳສະເໜີໃຫ້ຫຼາຍທ່ານທີ່ຄິດວ່າກຳລັງທົດຖອຍໃນຊີວິດການເຮັດວຽກ, ຍ້າຍຫຼາຍໜ່ວຍງານແຕ່ກໍບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດລອງມາອ່ານເບິ່ງວ່າທ່ານຍັງມີຫຍັງແດ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປ.

  1. ກໍານົດເປົ້າໝາຍຄວາມສໍາເລັດ: ຄວາມສໍາເລັດບໍ່ແມ່ນອີງຕາມສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຄິດ ຄວາມສໍາເລັດຂອງທ່ານ ທ່ານຄວນເປັນຄົນກຳນົດເປົ້າຫມາຍເສັ້ນທາງການເດີນທາງເພາະຈະໄດ້ປະເມີນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງວ່າທ່ານເດີນທາງມາເຖິງຈຸດໃດ.
  2. ທ່ານຢາກເຮັດຫຍັງແດ່ ?: ໃນແຕ່ລະມື້ ຈະມີວຽກເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວເລື້ອຍໆ. ບາງຄັ້ງ, ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກລວບລວມ, ມັນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ວ່າຈະຕ້ອງການເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອກາຍເປັນຮູບພາບ. ສຸດທ້າຍ, ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີງ່າຍດາຍທີ່ເຮັດວຽກດີກວ່າທ່ານຄິດວ່າ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກລະ ດັບໃດກໍຕາມ, ກໍຄືການຂຽນບັນຊີລາຍການປະຈໍາວັນເພື່ອເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງ ການຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ແນະນໍາລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກ່ອນນອນ ຫຼື ເຮັດມັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຕອນເຊົ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະຫນາດນ້ອຍ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດໃນມື້ນີ້ກ່ອນສິ່ງອຶ່ນ.
  3. ເວລາເຮັດວຽກຄິດຫຍັງອອກໃຫ້ຮີບຈົດ: ບາງຄັ້ງ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ດີອອກມາເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາບນ້ຳໃນເວລາຂັບລົດ, ກ່ອນນອນ, ກິນອາຫານ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນຈະລືມມັນ. ບາງຄັ້ງມັນສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດວຽກ. ບາງຄັ້ງ, ມັນອາດຈະເປັນຄວາມຄິດຂອງການນໍາສະເໜີວຽກກັບລູກຄ້າ. ພໍຈະກັບມາຄິດອີກທີລືມມັນເສຍແລ້ວ ສະນັ້ນ ວິທີງ່າຍໆກໍຄືກັນມີປື້ມບັນທຶກໄວ້ຈົດກ່າຍ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເພື່ອບັນທຶກມັນອີກ.
  4. ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ດຸຫມັ່ນໃນການເຮັດວຽກ: ມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມເຮັດວຽກ ພະ ລັງງານທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນການອົດທົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາຄຳເວົ້າ, ອົດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ອົດທົນກັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີ, ຮຽນຮູ້ການປັບຕົວ ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.
  5. ຢ່າຢຸດການຮຽນຮູ້ພັດທະນາຕົນເອງ: ຜູ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານບຸກຄະລິກ, ທັດສະນະຄະຕິ, ພຶດຕິກໍາ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຫາວິທີສຶກສາ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ເພີ່ມເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  6. ການເຮັດວຽກແບບເປັນທີມ: ການມີສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດທີ່ດີອາດເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ຫຼື ໂຄງການຂອງເຮົາກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ຫຼື ຜົນສໍາເລັດພຽງພໍບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາໃດບໍ່ມີໃຜສາມາດໂດດເດັ່ນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີມງານມີຄວາມສໍາເລັດ. ແຕ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນມີທີມງານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ ແຕ່ລະຄົນໃນທີມຮູ້ພາລະໜ້າທີ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີການພົວພັນກັບສື່ທີ່ດີກັບທຸລະກິດອື່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
  7. ເຮັດສິ່ງທີ່ດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກາດ: ເຮັດສິ່ງທີ່ດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກາດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮັບຮູ້ ເພາະຄົນດີສັງຄົມອ້ອມຂ້າງຈະເປັນຄົນບອກກ່າວເອງ ການເຮັດດີກັບຄົນໃດໜຶ່ງໃນສັງຄົມຂໍພຽງເຮົາເຫັນເຂົາມີຄວາມ ສຸກນັ້ນກໍ່ຄືຄວາມສຸກຂອງເຮົາໄປດ້ວຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດເຖິງຜົນຕອບແທນໃດໆ.

ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນການສື່ສານພາຍໃນອົງກອນລະຫວ່າງຫ້ອງການກັບພະແນກລະຫວ່າງອົງກອນ ແລະ ລູກຄ້າ ລະຫວ່າງອົງກອນກັບອົງກອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.

Footer Image
error: