ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປູກຜັກເຊີນາລີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໄດ້ຂາຍດີມີກຳໄລງາມໆ ຕະຫລາດຕ້ອງການສູງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 18/12/2021

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍແນະນຳວິທີການປູກຜັກເຊີນາລີ ເພາະປັດຈຸບັນຜັກຊະນິດນີ້ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນລາຄາກໍແພງຂຶ້ນທຸກມື້. ສະນັ້ນ ເຮົາຈະມາແນະນຳເຕັກນິກແບບງ່າຍໆໃນການປູກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫລາຍ ບວກໃສ່ວິທີການຮັກສາທີ່ງ່າຍ ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ຕະຫລອດປີ.

ເຊີນາລີ ເປັນພືດທີ່ມີວິຕາມິນ A ສູງ, ມີຮາກຕົ້ນ, ລະບົບຮາກຝອຍມີຄວາມຍາວປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ, ມີລຳຕົ້ນສູງເຖິງ 15 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍສ່ວນຫລາຍພືດຊະນິດນີ້ນິຍົມປູກໃນເຂດອາຊີ ແລະ ວິທີປູກເຊີນາລີສາມາດປູກໄດ້ 2 ວິທີຄື: ການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ ແລະ ການຫວ່ານເມັດ.

+ ວິທີປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ: ການປູກໃນວິທີນີ້ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລອດຕາຍຂອງພືດ ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການກຽມໜານປູກແມ່ນມີຄວາມລະອຽດທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເມັດພັນມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຫລັງຈາກກຽມໜານປູກໃຫ້ລະອຽດດີແລ້ວກໍໃຫ້ໃຊ້ເມັດເຊີນາລີ 1 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບຊາຍ 1 ຄຸ ມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວຫວ່ານລົງໜານທີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍວິທີຫວ່ານບໍ່ຄວນຫວ່ານຫ່າງຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພືດທີ່ອອກມາບໍ່ງາມ, ຫລັງຈາກຫວ່ານແລ້ວນຳເອົາເຟືອງແຫ້ງມາປົກດ້ານເທິງ ເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດແລ້ວກໍຫົດນ້ຳວັນລະ 3 ຄັ້ງ (ເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ) ເພື່ອໃຫດິນຊຸ່ມ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ນ້ຳຂັງ, ເມື່ອຜ່ານໄປປະມານ 7-10 ວັນ ເມັດເຊີນາລີຈະງອກເປັນຝອຍໆ ໂດຍໄລຍະນີ້ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສະຕາເຕີ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ຕົ້ນແຂງແຮງ, ເມື່ອຕົ້ນເຊີນາລີມີຄວາມສູງປະມານ 3-4 ຊັງຕີແມັດ ກໍສາມາດຍ້າຍຕົ້ນກ້າເພື່ອໄປປູກອີກໜານໜຶ່ງໄດ້ເລີຍ.

+ ວິທີປູກແບບຫວ່ານແກ່ນ: ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ໂດຍເໝາະແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກໃນຈຳນວນຫລາຍ, ເຫັນຜົນໄວ ແລະ ສຳລັບການປູກແບບຫວ່ານແກ່ນນີ້ກໍຄ້າຍກັບການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນການຫວ່ານແກ່ນແມ່ນຄວນຫລຸດຈຳນວນແກ່ນຜັກລົງໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ ເພື່ອງ່າຍໃນການຖອນແຍກ ໂດຍຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ. ໃນການປູກເຊີນາລີແບບນີ້ຫາກຢາກໃຫ້ລຳຕົ້ນມີສີຂາວຄວນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດຈົນຕົ້ນເຊີນາລີໄດ້ 1 ເດືອນຈຶ່ງນຳຜ້າກັນແດດອອກກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ້ານໃບຂາວກອບ, ຫາກບໍ່ມີຜ້າກັນແສງແດດກ້ານຈະເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ.

+ ການຮັກສາ: ຫລັງຈາກການຍ້າຍຕົ້ນກ້າລົງໜານແລ້ວ ຄວນເຮັດເຮືອນຮົ່ມບັງແສງແດດ ເພາະເຊີນາລີບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກປູກໃນລະດູຮ້ອນຄວນບັງແສງແດດໄວ້ຕະຫລອດວັນຈະເຮັດໃຫ້ຜັກງາມ.

    + ການຫົດນ້ຳ: ໄລຍະທຳອິດຄວນຫົດນ້ຳທັງຕອນເຊົ້າ, ສວາຍ ແລະ ແລງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຫົດນ້ຳຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີນ້ຳຂັງຈົນເຮັດໃຫ້ຮາກຜັກເປື່ອຍ ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ຫົດຕ້ອງເປັນນ້ຳເຢັນ ເພາະຜັກມັກຄວາມເຢັນ.

+ ການໃສ່ປຸ໋ຍ: ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ຫລື 13-13-21 ໂດຍຈະໃສ່ໃນອັດຕາ 30-35 ກິໂລກຣາມ/ໄລ່ ແລະ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍໄນໂຕເຈນເສີມໃນອັດຕາ 10-20 ກິໂລກຣາມ/ໄລ່ ໂດຍຈະໃສ່ເມື່ອຜັກມີອາຍຸໄດ້ 10-15 ວັນ.

+ ການເກັບກ່ຽວ: ຫາກປູກໂດຍການຍ້າຍເບ້ຍໃຫ້ເລີ່ມນັບຈາກການຍ້າຍເບ້ຍປະມານ 50 ວັນຈຶ່ງຈະເລີ່ມເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍໃນການເກັບນັ້ນຈະເກັບແບບມື້ຂ້າມມື້ດ້ວຍການຖອນເກັບທັງຮາກ.

Footer Image
error: