ເຕັກນິກການຜະລິດເມັດພັກໝາກແຕງ

Published on 28/10/2020

ການ​ກຽມ​ດິນ: ຫລັງ​ຈາກ​​ໄຖ ​ແລະ ຄາດ​ດິນ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ​ໃຫ້​ຂຸດ​ເປັນ​ໝານ​ປູກ​ໃຫ້​ເລິກ​ປະມານ 25-30 ຊມ (ຫວ່ານ​ປູນ​ຂາວ​ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ດິນ​ເປັນ​ກົດ) ຮອງ​ພື້ນດ້ວຍ​ຝຸ່ນ​ຄອກ ຫລື ຝຸ່ນ​ບົ່ມ ​ໃນ​ອັດຕາ 0,5-1 ກລ/ມ2 ​ແລະ ປຸ໋ຍ​ເຄມີ​ສູດ 15-15-15 ຫລື 13-13-21 ​ໃນ​ອັດຕາ 25 ກລ/​ໄລ່ ປະສົມ​ຝຸ່ນ​ໃຫ້​ເຂົ້າກັບ​ດິນ​ແລ້ວ​ຍົກ​ເປັນ​ໜານ​ປູກ​ໃຫ້​ກວ້າງ​ປະມານ 100-100 ຊຕມ ​ແລະ ​ໃຫ້​ມີ​ທາງ ຫລື ຮ່ອງ​ສຳລັບ​ລະບາຍ​ນ້ຳ ກວ້າງ​ປະມານ 50 ຊຕມ.

ການ​ປູກ: ປູກ​ແບບ​ເປັນ​ແຖວ​ຕາມ​ໜານ ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ລະຫວ່າງ​ແຖວ 75-80 ຊຕມ ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ລະຫວ່າງ​ຕົ້ນ 30-40 ຊຕມ ​ໂດຍ​ຢອດ 2-3 ​ເມັດ/ຂຸມ, ກ່ອນ​ຢອດ​ເມັດ​ຄວນ​ແຊ່​ນ້ຳທີ່​ມີ​ສານ​ເຄມີ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດຣານ້ຳຄ້າງ​ເຊັ່ນ: ຣິ​ໂດ​ມິນ​​ເອັມ​ແຊດ ປະມານ 3-4 ຊົ່ວ​ໂມງ ກ່ອນ​ປູກ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເມັດ​ດູດ​ນ້ຳຈົນ​ຕຶ່ງ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າທຳລາຍ​ຂອງ​ພະຍາດ​ຣານ້ຳຄ້າງ, ຢອດ​ເມັດ​ເລິກ 1 ຊຕມ ​ເຂ່ຍ​ດິນ​ຖົມ​ແລ້ວ​ໂຮຍ​ສານ​ເຄມີ​ຊະນິດ​ດູດ​ຊຶມ​ໃສ່​ໜ້າ​ຂຸມ ​ເພື່ອ​ກຳຈັດ​ແມງ​​ໄມ້​ເຊັ່ນ: ຄູຣາ​ແທ ຫລື ​ເດ​ພາຣອນ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ແມງ​ໄມ້​ທີ່​ມັກ​ເຂົ້າທຳລາຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ທຳ​ອິດ​ເຊັ່ນ: ມົດ, ​ແມງ​ເຕົ່າ​ທອງ ​ແລະ ​ແມງ​ປີກ​ແຂງ ​ແລະ ອື່ນໆ ຈາກ​ນັ້ນຈຶ່ງ​ໃຫ້​ນ້ຳ. ຫລັງ​ຈາກ​ປູກ​ປະມານ 14 ວັນ ຕົ້ນຈະ​ງອກ​ກໍ​ທຳ​ການ​ຖອນ​ແຍກ​ໃຫ້​ເຫລືອ 1 ຕົ້ນ/ຂຸມ.

ການ​ປັກ​ຄ້າງ: ​ເມື່ອ​ໝາກ​ແຕງ​ມີ​ອາຍຸ​ໄດ້ 14-20 ວັນ ຄວນ​ປັກ​ຄ້າງ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ໄມ້​ໄຜ່ ຫລື ​ແໜງ​ໄມ້​ໄຜ່​ປັກ​ຂອບ​ໜານ​ດ້ານ​ນອກ​ຂອງ​ຂຸມ​ປູກ ​ເພື່ອ​ໝາກ​ແຕງ​ອາຍຸ​ໄດ້ 21 ວັນ ກໍ​ຈະ​ເລີ່​ມທາວ​ເຄືອ.

ການ​ໃຫ້​ນ້ຳ: ການ​ໃຫ້​ນ້ຳຄວນ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ສະໝໍ່າສະ​ເໝີ ​ແລະ ພຽງພໍ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ພືດ ​ແຕ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຈົນ​ເກີນ​ໄປ ​ໂດຍ​ຈະ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຂອງ​ດິນ​ໃນ​ໜານ​ປູກ.

Footer Image
error: