ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 05/02/2022

ການຫລຸດອາຫານບາງຢ່າງອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫລຸດຄວາມເຖົ້າລົງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສເຄື່ອງສຳອາງໃນການຫລຸດຄວາມເຖົ້າເລີຍ ໄປເບິ່ງກັນວ່າອາຫານ 10 ຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນປາສະຈາກຖ້າບໍ່ຢາກເຖົ້າກ່ອນໄວມີຫຍັງແດ່:

  1. ນ້ຳຕານ: ເພາະນ້ຳຕານຈະໄປຈັບຕົວກັບຄໍລາເຈນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຂອງທ່ານບໍ່ຫົດຢືດຈົນເກີດຮອຍແຫ່ວຍານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຖົ້າຂຶ້ນ.
  2. ໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວ: ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ມີທຣານໄອໂຊເມິທີ່ສູງເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວເປັນຕົ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ແລະ ຜິວໜັງເບິ່ງເຖົ້າຂຶ້ນ.
  3. ເກືອ: ເກືອຈະໄປດູດຊຶມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ. ພ້ອມນັ້ນ ເກືອຍັງຢຸດການດູດຊຶມອາຫານເຂົ້າສູ່ກະດູກ.
  4. ກາເຟ ແລະ ນ້ຳອັດລົມ: ກາເຟຈະດູດຊຶມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ, ສ່ວນການດື່ມນ້ຳອັດລົມນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອ່ອນເພຍອິດເມື່ອຍໄດ້.
  5. ເຂົ້າໜົມອົມ: ນ້ຳຕານໃນເຂົ້າໜົມອົມຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຮ່ຽວຍານ.
  6. ສານໃຫ້ຄວາມຫວານທຽມເຊັ່ນ: ແອສປາແຕມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຂໍ້ ພ້ອມຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຍາກກິນຫວານຫລາຍຂຶ້ນ.
  7. ເຫລົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດມຶນເມົາ: ຈະດູດຊຶມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຮ່ຽວຍານ ຢຸດຢັ້ງການຈັບຕົວຂອງຄໍລາເຈນໃຕ້ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດແດງ ແລະ ອາການໄຂ່ບວມ.
  8. ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ: ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງຈະເຂົ້າໄປທຳຮ້າຍສານເຄືອບແຂ້ວຫລາຍກວ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນນ້ຳອັດລົມເຖິງ 8 ເທົ່າ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຫລືອງ ແລະ ບໍ່ແຂງແຮງ.
  9. ຄາໂບໄຮເດຣດ: ຄາໂບໄຮເດຣດຈຳນວນຫລາຍເກີນໄປຈະທຳຮ້າຍຄໍລາເຈນໃຕ້ຜິວໜັງ ແລະ ເສັ້ນໄຍໃຕ້ຜິວໜັງ.
  10. ອາຫານຈືນ: ການບໍລິໂພກອາຫານຈືນຈະເຮັດໃຫ້ການຈັບຕົວຂອງຄໍລາເຈິນໃຕ້ຜິວໜັງຊ້າລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜິວໜັງຮ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຍານໄດ້.
Footer Image
error: