ສູດຮໍໂມນບຳລຸງເປັດ-ໄກ່ໃຫ້ອອກໄຂ່ຫລາຍ ໜ່ວຍໃຫຍ່ ແລະ ໄຂ່ດົກ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 21/12/2021

ສາລະພັດຄວາມຮູ້…!!! ແຈກສູດ “ຮໍໂມນຊີວະພາບ” ຊ່ວຍບຳລຸງເປັດ-ໄກ່ໃຫ້ອອກໄຂ່ຫລາຍ, ໄຂ່ດົກ ແລະ ໜ່ວຍໃຫຍ່ ເຮັດແນວໃດໄປເບິ່ງກັນ

ອັດຕາສ່ວນ: ຮໍໂມນໄຂ່ 1 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ 1 ບ່ວງແກງ ລະລາຍກັບນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ ໃສ່ພາຊະນະໃຫ້ເປັດ ແລະ ໄກ່ກິນແທນນ້ຳທຸກມື້.

ປະໂຫຍດ: ເປັດ-ໄກ່ຈະມີສຸຂະພາບດີບໍ່ຄຽດ ມີຈຸລິນຊີທີ່ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ, ກິນອາຫານໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ອອກໄຂ່ຫລາຍ ແລະ ໜ່ວຍໃຫຍ່.

ສູດ ແລະ ວິທີການຜະລິດຮໍໂມນໄຂ່: ໄຂ່ໄກ່ 5 ກິໂລ, ນ້ຳຕານ 5 ກິໂລ, ນົມສົ້ມ 1 ຂວດນ້ອຍ, ແປ້ງ 1 ກ້ອນ, ນ້ຳສະອາດ 1 ລິດ.

ວິທີການເຮັດ: ເອົາໄຂ່ໄກ່ໄປລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ນຳໄປປັ່ນພ້ອມເປືອກໃຫ້ລະອຽດໃສ່ລົງໃນຖັງໝັກ ຈາກນັ້ນບົດແປ້ງໃຫ້ລະລາຍນ້ຳເອົາໄປຄົນປະສົມກັບໄຂ່ທີ່ປັ່ນລະອຽດ ພ້ອມທັງນ້ຳຕານ ແລະ ນົມສົ້ມ ກ່ອນປິດຝາຖັງໝັກໃຫ້ແໜ້ນ ຄົນສ່ວນປະສົມທຸກວັນເຊົ້າ-ແລງ ໝັກປະມານ 4 ວັນ ກ່ອນຕອງເອົາສະເພາະນ້ຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ.

ສູດ ແລະ ວິທີການຜະລິດຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ: ມີໜໍ່ກ້ວຍຊອຍລະອຽດ 3 ກິໂລ, ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ.

ວິທີເຮັດ: ເອົາໜໍ່ກ້ວຍພ້ອມເຫງົ້າ ແລະ ດິນສັບລະອຽດຄົນກັບນ້ຳຕານ ພາຍໃນຖັງໝັກ ປິດຝາຖັງໝັກໃຫ້ແໜ້ນ ໝັກປະມານ 7-15 ວັນ ກ່ອນກອງເອົາສະເພາະນ້ຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ.

Footer Image
error: