ວິທີ​ປູກ​ຫອມລາບໃນລະດູຝົນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 30/01/2021
  1. ການ​ປູກ​ຫອມລາບ​ເພື່ອ​ຂາຍ ຫລື ​ເປັນ​ໜານ​ໃຫຍ່.

ການ​ປູກ​ຫອມລາບ​ໃນ​ໜານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ຮອງ​ໜານ​ໃຫ້​ສູງ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຫອມລາບ​ເປັນ​ຜັກ ທີ່​ບໍ່​ມັກ​ນ້ຳຂັງ ກ່ອນ​ນັ້ນຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​​ໄຖ​ປົກ​ດິນ, ຕາກ​ດິນ ​ແລະ ກຳຈັດ​ສັດຕູ​ພືດ​ກ່ອນ ​ແລະ ກ່ອນ​ໄຖ​ເປັນ​ຮ່ອງ​ໃຫ້​ຫວ່ານ​ປຸ໋ຍຄອກ​ໃນ​ອັດຕາ 3 ​ໂຕນ​ຕໍ່​ໄລ່ ພ້ອມ​ກັບ​ປຸ໋ຍ​ເຄມີ​ສູດ 15-15-15 ​ໄລຍະ​ຮ່ອງ​ກວ້າງ​ປະມານ 1.5-2 ​​ແມັດ ສູງ​ປະມານ 15-20 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ. ໄລຍະຄວາມ​ຍາວ​ຕາມ​ຄວາມ​​ເໝາະ​ສົມ.

ການ​ປູກ​ຫອມລາບ ນິຍົມ​ປູກ​​ແບບ​ເຫງົ້າ ຫລື ການ​ປັກ​ຊຳ​ລຳຕົ້ນ ​ເຊິ່ງຄວນ​ເລືອກ​ລຳຕົ້ນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ປະມານ 8-10 ຊັງ​ຕີ. ​ແລ້ວ​ໃຫ້​ເດັດ​ຍອດ​ປະ​ໄວ້ກ່ອນ​ຈິ່ງ​ນຳ​ມາ​ປູກ ​​ເຮົາ​ຄວນ​ປູກ​ທັນທີ​ຫລັງ​ການ​ຖອນ​ຕົ້ນ ຫລື ຕັດ​ຕົ້ນມາ ​ແຕ່​ການ​ກະ​ເສດ​ບາງ​ພື້ນທີ່​ໃຊ້​ເຕັກນິກ​ເພື່ອ​ເລັ່ງຮາກ​ໃຫ້​ງອກ​ໄວ ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ລຳຕົ້ນມາ​ແຊ່​ນ້ຳຈົນ​ມີ​ຮາກ​ເກີດ​ກ່ອນ​ນຳ​​ໄປ​ປູກ​ໃນໜານ.

​ໄລຍະ​ການ​ປູກ​ໃນ​ແຕ່​ລະຕົ້ນປະມານ 10-15 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ. ​ໂດຍ​ປັກ​ລຳຕົ້ນລົງ​ດິນ​ປະມານ 3 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ. ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ລະວັງ​ໃຫ້​ປັກ​ສ່ວນ​ໂຄນ​ຕົ້ນລົງ ຫລັງ​ການ​ປູກ​ແລ້ວ​ຫົດ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ພໍ​ຊຸ່ມ.

ຫອມລາບ ​ເປັນ​ຜັກ​ທີ່​ມັກ​ດິນ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ຕະຫລອດ ​ແຕ່​ຫ້າມ​ມີນ້ຳຂັງ ດັ່ງນັ້ນຫລັງ​ການ​ປູກ​ຕ້ອງ​ຫົດ​ນ້ຳທຸກ​ມື້, ມື້ລະ 1-2 ຄັ້ງ ຈົນຮອດ​ໄລຍະ​ທີ່​ກິ່ງ​ພົ້ນຂຶ້ນມາ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນຄ່ອຍ​ຫລຸດ​ການ​ຫົດ​ນ້ຳມື້​ເວັ້ນ​ມື້.

ຫລັງ​ການ​ປູກ​ໄດ້​ປະມານ 1 ອາທິດ​ໃຫ້​ໃສ່​ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ຫລື ປຸ໋ຍ ປະມານ 20 ກິ​ໂລກຣາມ ​ແລ້ວ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນອີກ 2 ອາທິດ ​​ໃສ່​ປຸ໋ຍສູດ 24-12-12 ​ໃນ​ອັດຕາ​ດຽວ​ກັນ ​ເພື່ອ​​ເລັ່ງ​ໃຫ້​ໃບ​ຂຽວ​ດົກ ​ແລະ ຫາກ​ເດັດແລ້ວ 5-7 ມື້ ​ໃຫ້​ໃສ່​ປຸ໋ຍອີກ​ຄັ້ງ.

ນອກຈາກ​ນີ້ ຄວນ​ຫວ່ານ​ໂຮຍ​ດ້ວຍ​ປຸ໋ຍຄອກ​ລວມກັນ​ເປັນ​ປະຈຳ ​ໃນ​ໄລຍະ​ປູກ​​ແມ່ນ 2 ອາທິດ ​ແລະ ​ໃນ​​ໄລຍະ​ຫລັງ​ການ​ຕັດ​ທຸກ​ຄັ້ງຮ່ວມ​ກັບ​ປຸ໋ຍ​ເຄມີ ອັດຕາ​ປຸ໋ຍຄອກ​ທີ່​ໃສ່​ປະມານ  2-3 ​ໂຕນ​ຕໍ່​ໄລ່.

ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ປູກ​ແລ້ວ​ປະມານ 45-50 ມື້, ຫອມລາບ​ຈະ​ເລີ່​ມ​ເກັບ​ຍອດ​ໄດ້​ການ​ເກັບ​ແຕ່ລະຄັ້ງຄວນ​ໃຊ້​ການ​​ຕັດ ​ເພາະ​ຫາກ​ໃຊ້​ມື​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລຳຕົ້ນ ​ແລະ ຈະ​ເກັບ​ໄດ້​ອີ​ກຄັ້ງປະມານ 15-20 ມື້.

  1. ການ​ປູກ​ເພື່ອ​ກິນ​ເອງ

ການ​ປູກ​ເພື່ອ​ກິນ​ເອງ​ໃນ​ຄອບຄົວ ຈະ​ປູກ​ໃນ​ໜານ​ຢູ່​ຫລັງ​​ເຮືອນ​ປູກ​ໃນ​ກະ​ຖັງ​ກໍ​ດິນ​ຈີ່ ຫລື ກະ​ຖັງ​ປຣາລາ​ສະຕິ​ກ.

ການ​ປູກ​ໃນ​ໜານ​ນັ້ນ ມັກ​ນິຍົມ​ກຽມ​ໜານ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ພໍ​ໃຫ້​ເກັບ​ຍອດ​​ໄດ້​ສະດວກ ດ້ວຍ​ການ​ຂຸດ​ພວນ​ດິນ ​ແລະ ກຳຈັດ​ສັດຕູ​ພືດ ​ເຊິ່ງອາດ​ຕາກ​ດິນ ຫລື ບໍ່​ຕ້ອງຕາ​ກດິນ​ເລຍ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຈະ​ຕີ​ດິນ​ໃຫ້​ແຕກ ​ແລະ ຮ່ວມ​ຊຸມ ພ້ອມ​ກັບ​ເຮັດ​ຮ່ອງ ຫລື ຍົກ​ໜານ​ນ້ອຍ​ກ່ອນ​ນຳ​ຕົ້ນພັນ​ມາ​ປູກ ​ໂດຍ​ໄລຍະ​ປູກ​ປະມານ 10-15 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ. ຫລື ອາດ​ຫ່າງ​ກວ່າ​ນີ້.

ສ່ວນການ​ປູກ​ແບບ​ອື່ນ​ທີ່​ນິຍົມ ​ໄດ້​ແກ່​ການ​ປູກ​ໃນ​ດິນ​ຈີ່ ຫລື ກະ​ຖັງ​ດິນ ​ແລະ ກະ​ຖັງ​ປຣາລາ​ສະຕິ​ກ ​ເຊິ່ງມີ​ພື້ນທີ່​ຈຳກັດ ​ແລະ ຕ້ອງ​ໃຊ້​ດິນ​ທີ່​ປະສົມ​ກັບ​ແກບ​ດຳ ຫລື ​ແກບ​ດິບ​ເພື່ອ​ປະສົມ​ກັບ​ວັດຖຸ​ອື່ນ​ເຊັ່ນ: ​​​ເປືອກ​ໝາກພ້າວ ​ແຕ່​ທີ່​ຂາດ​ບໍ່​ໄດ້​ຄື ປຸ໋ຍຄອກ ​ໂດຍ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ດິນ ປຸ໋ຍຄອກ ​ແລະ ວັດຖຸ​ອື່ນ​ທີ່​ປະສົມ 1:2:1

ສຳລັບ​ຈຳນວນ​ຕົ້ນທີ່​ປູກ​ໃນ​ກະ​ຖັງ​ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ຂະໜາດ​ພື້ນທີ່ ​ເຊິ່ງຄວນ​ມີ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ຂອງຕົ້ນປະມານ 5-10 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ.

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຂັນ

Footer Image
error: