ວິທີເຮັດກ້ອນເຊື້ອເຫັດຫູໜູ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 30/01/2021

ຂັ້ນຕອນເຮັດກ້ອນເຊື້ອເຫັດ

ການປູກເຫັດຫູໜູ ໃສ່ຖົງປຣາລາສະຕິກກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເລີ່ມກຽມເຊື້ອເຫັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຂີ້ເລື່ອຍໝັກ 100 ກິໂລ

2. ສາລີບົດ 3-5 ກິໂລ

3. ຮຳ 10-12 ກິໂລ

4. ເປືອກໝາກຖົ່ວບົດ 1 ກິໂລ

5. ເກືອ 0,1 ກິໂລ

6.ປູນຂ່າວ 0,5 ກິໂລ

7. ນ້ຳສະອາດໃຫ້ກວມ 70-75%.

 

ເມື່ອກຽມຄົບແລ້ວນຳທັງໝົດມາປະສົມເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ຫລັງຈາກນັ້ນນໍາມາໃສ່ຖົງປລາສະຕິກ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບປູກເຫັດ ອັດໃຫ້ແໜ້ນໂດຍໃຫ້ມີນ້ຳໜັກປະມານ 1 ກິໂລ,  ນຳກ້ອນເຊື້ອເຫັດໄປໜຶ້ງຂ້າເຊື້ອ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນເອົາເຊື້ອທີ່ລ້ຽງໄປປະໄວ້ປົນກັບເຟືອງ ໃນຫ້ອງມີອາກາດເຢັນປະມານ 10-20 ແມັດຕໍ່ກ້ອນ,ໃນສະຖານທີ່ສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີລົມ.

ການບົວລະບັດ ແລະປ້ອງກັນແມງໄມ້

ຢູ່ໂຮງບົ່ມກ້ອນເຊື້ອຄວນມີອຸນນະພູມ 25-30 ອົງສາ ແລະ 10 ມື້ທໍາອິດຫ້າມມີລົມອອກ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ມີອາກາດທີ່ຖ່າຍເທສະດວກ ແລະໃຫ້ກ້ອນເຊື້ອຖືກແສງສະຫວ່າງ.

ສໍາລັບການວາງກ້ອນເຊື້ອໃຫ້ວາງແນວນອນຊ້ອນກັນ ແລະ ຕອ້ງ ໝັ່ນປີ້ນກ້ອນເຊື້ອເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນກວດກາ ຢ້ານແມງໄມ້ທຳລາຍ ຖ້າເຫັນເຊື້ອມີອາການດຜິດປົກກະຕິຕ້ອງນຳໄປຖິ້ມທັນທີ ຫລື ຈະສີດພົ່ນຫົວສີໃຄຫອມຮອບໂຮງບົ່ມເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນກໍໄດ້, ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຍ້າຍກ້ອນເຊື້ອໄປຈິກຖົງ ອອກແລ້ວມັດປາກຖົງດ້ວຍຢາງໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວໃຊ້ມີດຂີດທາງຂ້າງຖົງໃຫ້ເປັນຮອຍໄລຍະສັ້ນໆ ປະມານ 1 ນິ້ວ ປະໄວ້ໃນເຮືອນປູກ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມປ່ຽກຊຸ່ມໃຫ້ດີ ແລະ ໃທ້ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.

ການຫົດນໍ້າ

ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ຄວນຫົດນ້ຳແບບເບົາໆ ມື້ລະ 2-3 ເທື່ອ ໃຫ້ປຽກທັງພື້ນເຮືອນປູກຈາກນັ້ນປະມານ 10-15 ມື້ ກໍສາມາດເກັບເຫັດຫູໜູອອກຂາຍໄດ້.

 

ເນື່ອງຈາກເຫັດຫູໜູເປັນເຫັດທີ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີລາຄາບໍ່ແພງ ມັນຈຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍທີ່ສຸດ.

ດັ່ງນັ້ນການເພາະເຫັດຫູໜູຂາຍ ເຖິງວ່າຈະຕ້ອງລົງທຶນປູກໃນເຮືອນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍແຕ່ກໍເປັນການລົງທຶນໃຫຍ່ ພຽງຄັ້ງດຽວ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍສາມາດຜະລິດເຫັດຫູໜູອອກມາຂາຍໄດ້ເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກັບມາຫລາຍເຖິງ 3-4 ເທົ່າ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການລົງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ໜ້າປູກເປັນຢ່າງດີ.

Footer Image
error: