ວິທີປູກດອກຕາເວັນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 28/12/2021

ດອກຕາເວັນຈະມີສີເຫລືອງງາມ, ສ່ວນແກ່ນຢູ່ເທິງດອກສາມາດມາແກະກິນເປັນທັນຍາພືດໄດ້ ແລະ ຍັງມີປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຕົ້ນດອກຕາເວັນກໍເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍໃນສະພາບດິນທົ່ວໄປ.

    ຂັ້ນຕອນການປູກ: ການກຽມດິນ ເສຍຫຍ້າໃຫ້ໝົດແລ້ວຫວ່ານປຸ໋ຍຄອກໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວໄຖປັບສະພາບພື້ນດິນ, ຍົກຄູໃຫ້ກວ້າງ 150 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງກັນ 75 ຊັງຕີແມັດ, ຈາກນັ້ນກໍຂຸດເປັນຂຸມເທິງຄູ ໄລຍະຫ່າງຂອງຂຸມ 45 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ປຸ໋ຍຮອງພື້ນສູດ 16-20-0 ຫລື 25-7-7 ອັດຕາ 20-25 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ໃຊ້ເມັດ ຫລື ແກ່ນພັນປະມານ 8 ຂີດຕໍ່ໄລ່ ຢອດໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ຂຸມລະປະມານ 2-3 ແກ່ນ ແລ້ວເອົາດິນປົກຂຸມໜາປະມານ 3-5 ຊັງຕີແມັດ ຫລັງຈາກໄດ້ 10 ມື້ແລ້ວກໍອະນາໄມຫຍ້າອອກ ຫາກຂຸມໃດບໍ່ຂຶ້ນກໍປູກຄືນໃໝ່. ຫລັງຈາກນັ້ນອີກ 5-8 ມື້ ຖອນແຍກໃຫ້ເຫລືອ 1 ຕົ້ນຕໍ່ຂຸມ ໂດຍເລືອກເອົາແຕ່ຕົ້ນໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງໄວ້.

ເມື່ອມີອາຍຸ 25-30 ມື້ແລ້ວ ໃຫ້ພູນດິນລຳຕົ້ນ ແລະ ກຳຈັດວັດສະພືດ ພ້ອມທັງໃສ່ປຸ໋ຍຢູເຣຍ 46-0-0 ອັດຕາ 15-20 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ຫ່າງຈາກລຳຕົ້ນປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ (ຢ່າໃຫ້ຖືກຕົ້ນ ແລະ ໃບຕົ້ນດອກຕາເວັນ) ແລ້ວປົກປຸ໋ຍປະໄວ້. ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຫົດນ້ຳສະໝໍ່າສະເໝີ ປະມານ 60-100 ມື້ ຕົ້ນດອກຕາເວັນກໍອອກດອກເຕັມທີ່ (ຕົ້ນດອກຕາເວັນມັກພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງແດດ) ຈາກນັ້ນ 110-130 ມື້ ກີບປະດັບດອກອ້ອມຈະເລີ່ມປ່ຽນຈາກສີເຫລືອງເປັນສີນ້ຳຕານ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ.

ວິທີເກັບກ່ຽວ: ແມ່ນໃຫ້ຕັດທັງດອກ ແລ້ວນຳມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ 1-2 ແດດກ່ອນແລ້ວເຄາະເມັດ ຫລື ແກ່ນມັນອອກ, ແລ້ວສາມາດເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ແຫ້ງດີ, ປ້ອງກັນແສງແດດ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳ ແລະ ລະວັງແມງໄມ້ ຫລື ໜູມາກິນ. ເວລາຈະກິນກໍນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳໄປອົບ ຫລື ຂົ້ວໄດ້ ພ້ອມປະສົມເກືອລົງໄປເລັກໜ້ອຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົດຊາດເມື່ອເວລາແກະ.

Footer Image
error: