ຜັກບຳລຸງສາຍຕາ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 12/02/2022

ການມີສຸຂະພາບຕາທີ່ດີໄດ້ບໍ່ຍາກພຽງແຕ່ໝັ່ນຖະໜອມໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ບຳລຸງດ້ວຍ “ຜັກທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ” ຫາງ່າຍລາຄາບໍ່ແພງກິນເປັນປະຈຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຕາແຈ້ງດີ. ບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາແມ່ນມັກພົບຫລາຍຂຶ້ນໃນທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານທີ່ຕ້ອງຢູ່ໜ້າຄອມພິວເຕີ ຫລື ເບິ່ງໂທລະພາບ-ມືຖືເປັນເວລາດົນ, ໃຊ້ສາຍຕາອ່ານໜັງຂະນະແສງບໍ່ພຽງພໍ ລວມທັງແສງແດດ ແລະ ລົມ ລ້ວນເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ດວງຕາເສື່ອມເສຍກ່ອນໄວ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນແຕ່ລະວັນຈຶ່ງຄວນໝັ່ນຖະໜອມ ເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ ເລີ່ມງ່າຍໆດ້ວຍການກິນຜັກທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອດັ່ງນີ້:

Footer Image
error: