ການລ້ຽງຫອຍຈູບ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ຢູ່ບ້ານເຮົານິຍົມກັນປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຢ່າງແພ່ຫລາຍ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫລື ຊົນນະບົດ, ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄົນລ້ຽງຫອຍຈູບ ທັງທີ່ວ່າຫອຍຈູບກໍເປັນອາຫານອີກຊະນິດໜຶ່ງຂອງບ້ານເຮົາທີ່ຄົນນິຍົມບໍລິໂພກ ມີລົດຊາດແຊບ. ຫອຍຊະນິດນີ້ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີ ສາມາດສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຂາຍໄດ້. ການລ້ຽງຫອຍຈູບມີສາມວິທີຄື:

ລ້ຽງໃນກະຊັງ: ໂດຍໃຊ້ກະຊັງຊະນິດຕາຖີ່ເປັນຮູບກະຊັງຂະໜາດໃດກະໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ລວງສູງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 120 ຊັງຕີແມັດ ນຳເອົາໄປມັດໄວ້ໃນແຫລ່ງນ້ຳໃຫ້ທັງສີ່ດ້ານຕິດກັບເສົາໃຫ້ແໜ້ນ ຫລື ເພີ່ມຄວາມຍາວກະຊັງອີກເບື້ອງລະໜ້ອຍກໍໄດ້ ດ້ານເທິງຂອງກະຊັງຕ້ອງລື່ນໜ້ານ້ຳປະມານ 20-80 ຊັງຕີແມັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພື້ນກະຊັງຕິດພື້ນດິນ ເພາະເຮັດໃຫ້ຕິດຂີ້ຕົມ ຫລັງຈາກມັດກະຊັງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕັດເອົາກ່າງໝາກພ້າວຂະໜາດຍາວ 1 ແມັດ ວາງລົງໄປໃສ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຢ່າໃຫ້ກ່າງໝາກພ້າວທັບກະຊັງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກະຊັງຈີກຂາດ. ຈາກນັ້ນນຳຫອຍຈູບຂະໜາດໃຫຍ່ກິນໄດ້ປະມານ 2 ກິໂລ ມາປ່ອຍລົງໃນກະຊັງທີ່ກຽມໄວ້. ຫອຍຈູບທີ່ນຳມາປ່ອຍນັ້ນຕ້ອງເລືອກເອົາຫອຍຍັງບໍ່ທັນຕາຍ ໂດຍສັງເຫດໄດ້ດ້ວຍການນຳຫອຍໄປຂັງແຊ່ນ້ຳໄວ້ ຖ້າວ່າຫອຍໄຕ່ຕິດກັບພາຊະນະສະແດງວ່າຫອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ ສາມາດນຳມາປ່ອຍໄດ້ ຫລັງຈາກປ່ອຍຫອຍໄປໄດ້ສອງມື້ລອງຍົກກ່າງພ້າວຂຶ້ນເບິ່ງຈະພົບເຫັນຫອຍຕິດຢູ່ກ່າງພ້າວ. ກ່າງພ້າວທີ່ແຊ່ນ້ຳຫລາຍມື້ກໍຈະເນົ່າເປື່ອຍ ຄວນປ່ຽນກ່າງພ້າວເດືອນລະ 2 ເທື່ອ ຫອຍຈູບທີ່ລ້ຽງໃນກະຊັງຈະເກາະກິນໄຄນ້ຳ ແລະ ຊາກເນົ່າເປື່ອຍຢູ່ຕາມກ່າງພ້າວ ຕະຫລອດຮອດບໍລິເວນດ້ານຂ້າງ ແລະ ພື້ນກະຊັງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານແຕ່ຢ່າງໃດ. ຫລັງຈາກລ້ຽງໄດ້ 2 ເດືອນ ຈຶ່ງທະຍອຍຄັດເລືອກເອົາຫອຍໂຕໃຫຍ່ມາກິນ ຫລື ນຳໄປຈຳໜ່າຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫອຍຄັບຄາໜາແໜ້ນຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຫອຍເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຊ້າ. ການລ້ຽງຫອຍຈູບໃນກະຊັງມີສອງແບບຄື:

    ແບບທີ 1:

ໃຊ້ກະຊັງທີ່ເຮັດດ້ວຍມຸງ ຂະໜາດກະຊັງຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າກະຊັງຂະໜາດ 10 ແມັດ ນຳກະຊັງໄປກາງໃນບໍ່ດິນໃຫ້ຂອບກະຊັງຢູ່ເໜືອລະດັບນ້ຳ 10-80 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ກ່າງໝາກພ້າວປະມານ 1-3 ກ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຫອຍໄດ້ເກາະອາໄສ. ຈາກນັ້ນນຳຫອຍຈູບຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ກິໂລປ່ອຍລົງໄປ ແລະ ໃຫ້ອາຫານສຳເລັດຮູບສຳລັບຫອຍ. ຈາກນັ້ນ 2 ເດືອນກໍເລີ່ມເກັບຫອຍໂຕໃຫຍ່ໄປຂາຍເລື້ອຍໆ.

    ແບບທີ 2:

ໃຊ້ກະຊັງທີ່ເຮັດດ້ວຍມຸ້ງ ຂະໜາດກະຊັງຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າກະຊັງຂະໜາດ 10 ແມັດ ນຳກະຊັງກາງໃນບໍ່ດິນໃຫ້ຂອບກະຊັງຢູ່ເໜືອລະດັບນ້ຳ 10-80 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ກ່າງໝາກພ້າວປະມານ 2-8 ກ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຫອຍໄດ້ເກາະອາໄສ. ຈາກນັ້ນນຳຫອຍຈູບມີອາຍຸ 15 ມື້ ນຳມາລ້ຽງໂດຍໃຊ້ອັດຕາການປ່ອຍ 300-500 ໂຕຕໍ່ກະຊັງ ໃຫ້ອາຫານສຳເລັດຮູບສຳລັບຫອຍ ຈາກນັ້ນໄດ້ 2 ເດືອນກວ່າ ກໍເລີ່ມເກັບຫອຍໂຕໃຫຍ່ໄປຂາຍເລື້ອຍໆ.

    ລ້ຽງໃນຮ່ອງ:

ປ່ອຍຫອຍຈູບປະມານ 2 ກິໂລ ຕັດກ່າງພ້າວຂະໜາດ 1-2 ແມັດ ໃສ່ລົງໄປເປັນຈຸດໆໃຫ້ທົ່ວຮ່ອງ ເມື່ອກ່າງໝາກພ້າວເນົ່າເປື່ອຍ ຫລື ມີໄຄຈັບ ຫອຍກໍຈະມາຈັບ ແລະ ເກາະກິນເປັນອາຫານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານໃດໆ ໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງ 2 ເດືອນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດປະມານ 100 ກິໂລ. ການລ້ຽງໃນຄອງນີ້ ຫອຍຈູບສາມາດຢູ່ນ້ຳໃນລະດັບ 10 ຊັງຕີແມັດ ຫາ 2 ແມັດ ແລະ ມັດອາໄສໃນນ້ຳນິ້ງ ຫລື ນ້ຳໄຫລບໍ່ແຮງ.

    ລ້ຽງໃນໜອງສະ:

ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບປາຊະນິດອື່ນໄດ້ ໂດຍນຳຫອຍຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມປ່ອຍລົງໄປໃນໜອງສະ ແລ້ວຖິ້ມກ່າງໄມ້, ກ່າງພ້າວ ແລະ ກ່າງໄຜ່ວາງເປັນຈຸດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ອາຫານຕາມປົກກະຕິເສດອາຫານ ແລະ ຂີ້ປາຈະເປັນອາຫານຫອຍ ຫລັງຈາກນັ້ນທຸກໆ 2 ເດືອນກໍສາມາດເກັບຫອຍນຳໄປຈຳໜ່າຍໄດ້.

ຫອຍຈູບສາມາດເກັບໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຍົກກ່າງພ້າວ ແລະ ກ່າງໄມ້ ຫລື ຍົກກະຊັງຂຶ້ນມາຈະເຫັນຫອຍຈັບຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດເລືອກເກັບເອົາຫອຍໄດ້ຕາມຂະໜາດ ແລະ ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ. ສ່ວນວິທີການລ້ຽງໃນຄອງຕ້ອງໃຊ້ເຂິງ ຫລື ວິງ, ຕາຫ່າງເກັບເອົາ ແລະ ເຄັດລັບວິທີເກັບເອົາຫອຍແບບງ່າຍໆນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຢາງຕີນລົດຈັກຖິ້ມລົງໄປໃນບ່ອນລ້ຽງຫອຍແລ້ວຫອຍຈະມາຈັບຈົນເຕັມຢ່າງລົດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດເວລາ ແລະ ສະກວດໃນການເກັບນຳອີກ.

Footer Image
error: