ການລ້ຽງນົກກະທາ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 20/12/2021

ການລ້ຽງນົກກະທາລ້ຽງງ່າຍ, ການລົງທຶນໜ້ອຍ, ຄອກລ້ຽງສາມາດສ້າງໄດ້ງ່າຍ, ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້. ນົກກະທາ ແລະ ໄຂ່ນົກກະທາສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ທັງໃນຄອບຄົວ ແລະ ງານລ້ຽງສັງສັນຕ່າງໆໄດ້ດີ. ຂີ້ນົກກະທາສາມາດນຳໄປປະສົມເປັນອາຫານປາ, ເປັນຝຸ່ນໃສ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ. ປັດຈຸບັນການລ້ຽງນົກກະທາໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປເກືອບທົ່ວທຸກເຂດແຂວງໃນປະເທດເຮົາ, ມີບາງຄອບຄົວກໍສາມາດສ້າງເປັນອາຊີບເສີມເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ວິທີການສ້າງຄອກ: ຄອກສຳລັບການລ້ຽງນົກກະທາຄວນອອກແບບໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ປອດໄພຈາກສັດຕູເຊັ່ນ: ງູ, ໜູ, ແມງໄມ້ ແລະ ສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກວ່ານົກກະທາເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ສິ່ງມາລົບກວນເຊັ່ນ: ແສງໄຟ ຫລື ສຽງດັງ ເມື່ອມີສຽງຜິດປົກກະຕິລົບກວນຈະຕົກໃຈໄດ້ງ່າຍ, ພາຍໃນຄອກຕ້ອງປອດໂປ່ງອາກາດລ່ວງດີ, ຍົກພື້ນສູງປະມານ 1-1,5 ແມັດ ຕົວຄອກຄວນມີຄວາມສູງປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຄອກຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລ້ຽງ ແຕ່ເວລາໃສ່ນົກລົງໄປຄວນໃຫ້ເໝາະສົມ 50 ໂຕຕໍ່ຕາແມັດ.

ການລ້ຽງນົກກະທາຊີ້ນ: ນົກກະທາຕົວຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຄັດອອກຈາກນົກຕົວແມ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 3 ອາທິດ ຫາ 1 ເດືອນ ຫລື ເປັນການຄັດເລືອກເຮັດພັນ ຫລື ອາດເປັນນົກກະທາຕົວແມ່ທີ່ຄັດອອກຈາກນົກໄຂ່ແລ້ວ, ນົກກະທາເຫລົ່ານີ້ຈະນຳມາລ້ຽງໃຫ້ແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ໃຫ້ຊີ້ນຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະນຳຂາຍເປັນນົກກະທາເນື້ອຕໍ່ໄປ.

ການລ້ຽງນົກກະທາໄຂ່: ການລ້ຽງນົກກະທາໄຂ່ເປັນການຄ້າໃນປັດຈຸບັນ ນິຍົມລ້ຽງແບບຂັງໃສ່ກົງ ແລະ ວາງກົງຊ້ອນກັນ 4-5 ຊັ້ນ ແຕ່ລະຊັ້ນຈະຫ່າງກັນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ, ຊ່ອງຫວ່າງຊັ້ນ ຫລື ເບື້ອງເທິງຂອງພື້ນຫລັງກົງກໍຈະໃຊ້ແຜ່ນສັງກະສີແຜ່ນລຽບກັນຂີ້ນົກ. ການລ້ຽງແບບຂັງກົງນີ້ໃນແຕ່ລະກົງຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນອັດຕາ 5 ໂຕຕໍ່ຕາແມັດ.

Footer Image
error: