ການລ້ຽງຕັກກະແຕນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 26/01/2022

ຕັກກະແຕນເປັນແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປາກແບບກັດກິນ ພົບຕັ້ງແຕ່ໃນໄລຍະຕົວອ່ອນຈົນເຖິງຕົວເຕັມໄວ, ມີຕາຂະໜາດໃຫຍ່, ມີໜວດເປັນແບບເສັ້ນດ້າຍ, ປີກຄູ່ໜ້າຄືໜັງ ສ່ວນປີກຄູ່ຫລັງບາງໃສ, ຢູ່ກ້ອງປີກຄູ່ໜ້າມີຂາ 2 ຄູ່ ແລະ ຂາຄູ່ຫລັງໄວ້ກະໂດດ, ສ່ວນການຈະເລີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງແມ່ນຈະປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຕົວອ່ອນຈະມີຂະໜາດຕົວນ້ອຍກວ່າໂຕເຕັມໄວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີປີກ ແລະ ຈະລອກຄາບ ຫລື ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄປຈົນເປັນຕົວເຕັມໄວເມື່ອມີການລອກຄາບຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ສ່ວນການວາງໄຂ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ອາດຈະເປັນໄຂ່ດຽວ ຫລື ໄຂ່ກຸ່ມ ມີທັງວາງໃນດິນ ແລະ ໃນພືດອາຫານ. ສະນັ້ນ ຖ້າໃຜມີຄວາມສົນໃຈຢາກລ້ຽງຕັກກະແຕນເພື່ອເປັນອາຊີບ ຫລື ຈະເປັນອາຊີບຫລັກກໍສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ສະຖານທີ່: ຄວນເປັນບ່ອນຮົ່ມມີຫລັງຄາກັນແດດ ແລະ ຝົນ, ມີແສງແດດສ່ອງໃນຍາມເຊົ້າ ຫລື ຕອນບ່າຍ.

    ການລ້ຽງຕັກກະແຕນ: ສາມາດລ້ຽງໄດ້ສອງແບບຄື: ການລ້ຽງໃນກົງມຸ້ງນີລົງຂະໜາດກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ສູງປະມານ 25x35x25 ຊັງຕີແມັດ, ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດແມ່ນໃຊ້ລວດຂະໜາດ 2 ຫຸນຕັດເປັນໂຄງສີ່ຫລ່ຽມແລ້ວປະກອບເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນໃຊ້ສາຍຢາງສີຂາວໃສຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ສາມາດຖອດເຂົ້າອອກໄດ້, ມີຜ້າມຸ້ງຂາວບາງຫຸ້ມບໍລິເວນປາກປະຕູໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕັກກະແຕນດີດອອກໃນເວລາປິດເປີດ. ຈາກນັ້ນວາງກົງລວດໃນຖາດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຍົກ, ສ່ວນພື້ນຂອງກົງຈະຕ້ອງປູດ້ວຍເຈ້ຍ ແລະ ຈະປ່ຽນເຈ້ຍທຸກວັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂີ້ສະສົມ, ໃນກົງຈະມີກະບອກນ້ຳ ໂດຍໃຊ້ກະຕຸກນ້ຳຂະໜາດ 1-1,5 ລິດ ທີ່ຕັດຄໍອອກສຳລັບໃສ່ຕົ້ນກາລົດໄວ້ເປັນອາຫານຂອງຕັກກະແຕນ, ຄວນລ້າງ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດກະບອກນ້ຳທຸກມື້ໃນເວລາປ່ຽນອາຫານ, ສ່ວນອາຫານເສີມຂອງຕັກກະແຕນແມ່ນຈະໃຊ້ຮຳ, ສາລີໃສ່ຈານຢາງນ້ອຍໆ, ສ່ວນກົງລ້ຽງຕັກກະແຕນໂຕອ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຄືໂຕ 1 ຫາໂຕ 5 ຈະໄດ້ປະມານ 300 ໂຕ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາສາມາດລ້ຽງຕັກກະແຕນຈົນເປັນໂຕເຕັມໄວໃນກົງດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຊັ້ນເທິງສາມາດວາງກົງເພື່ອປະຢັດເນື້ອທີ່ ເມື່ອຕັກກະແຕນເຂົ້າໄວ 5 ຫລື ເມື່ອອາຍຸປະມານ 1 ເດືອນໃຫ້ຫລຸດຈຳນວນໂຕລົງເຄິ່ງໜຶ່ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແອອັດເກີນໄປ.

    ວິທີທີ 2: ແມ່ນລ້ຽງໃນກົງມຸ້ງລວດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໂຄງເປັນອາລູມີນຽມຂະໜາດກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ສູງປະມານ 60x60x100 ຊັງຕີແມັດ ຂາກົງສູງປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ອ້ອມກົງດ້ວຍມຸ້ງລວດ, ສ່ວນປະຕູທາງໜ້າມີ 2 ຊັ້ນ ຄືຊັ້ນເທິງເຮັດເປັນປະຕູປູລວດມີຫູຈັບ ແລະ ຊັ້ນລຸ່ມເປັນປະຕູທຶບເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັກກະແຕນອອກຂະນະເປີດປິດ, ສ່ວນພື້ນກົງປູດ້ວຍລວດຕາຂ່າຍ ແລະ ມີລີ້ນຊັກສູງ 10 ຊັງຕີແມັດ ສາມາດຖອດເຂົ້າອອກໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຂີ້ຂອງຕັກກະແຕນ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການດຶງອອກມາເຮັດຄວາມສະອາດ, ສ່ວນດ້ານເທິງຂອງກົງສາມາດຖອດບານມຸ້ງລວດອອກໄດ້ ແລະ ກະບອກໃສ່ນ້ຳ, ອາຫານ ແລະ ພາຊະນະໃສ່ອາຫານເສີມຄືກັບທີ່ເວົ້າມາເບື້ອງຕົ້ນ, ກົງມຸ້ງລວດນີ້ສາມາດໃຊ້ລ້ຽງຕັກກະແຕນແຕ່ໄວ 5 ຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ປະມານ 2.000-2.500 ໂຕ ໂດຍຕອນທຳອິດອາດຈະລ້ຽງຕັກກະແຕນໄວອ່ອນໃນກົງມຸ້ງນີລົງ.

ຄວນປ່ຽນຕົ້ນກາລົດທຸກວັນ ໂດຍການເຄາະຕົ້ນພືດໃນກະບອກນ້ຳເພື່ອໄລ່ຕັກກະແຕນ ໃຊ້ຕົ້ນກາລົດສົດເພື່ອໃຫ້ຕັກກະແຕນກິນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຫລັງຈາກໄວ 5 ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານວັນລະ 2 ຄັ້ງ ແລະ ອາຫານເສີມຄວນໃຫ້ຮຳ, ສາລີວັນລະເທື່ອ, ສ່ວນການໃຫ້ນ້ຳແມ່ນໃຊ້ຈານດິນ ແລະ ເອົາກ້ອນຫີນກັນບໍ່ໃຫ້ຕັກກະແຕນຕົກນ້ຳ, ສ່ວນການເຮັດຄວາມສະອາດກົງຕັກກະແຕນ ສະເພາະການປ່ຽນຂີ້ຕັກກະແຕນໃນກົງມຸ້ງນີລົງ ແລະ ການປ່ຽນເຈ້ຍທີ່ປູພື້ນກົງທຸກມື້ ສ່ວນໃນກົງມຸ້ງລວດແມ່ນດຶງລີ້ນຊັກທີ່ຮອງຮັບຂີ້ອອກມາລ້າງທຸກວັນ ພ້ອມທັງລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດກະບອກທີ່ໃສ່ຕົ້ນພືດ ແລະ ຈານໃສ່ນ້ຳທຸກວັນ.

ຕັກກະແຕນເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີມົດເປັນສັດຕູຕົວຫລັກທີ່ຈະເຂົ້າມາກິນໄຂ່ ແລະ ຊາກຕັກກະແຕນ ຫລື ຕົວທີ່ລອກຄາບໃໝ່ໆ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ແຂງແຮງ ການປ້ອງກັນໂດຍໃຊ້ຢາກັນມົດ ແລະ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ຖ້າເປັນກົງມຸ້ງລວດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມີເສດຫຍ້າຕົກເຮ່ຍພາດເຖິງພື້ນອັນຈະເປັນສາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ມົດເຂົ້າໄປໃນກົງ. ນອກນັ້ນຍັງມີແມງມຸມ, ບົ້ງ, ນົກ ແລະ ໜູທີ່ເປັນສັດຕູຂອງຕັກກະແຕນນຳອີກ.

ການເລືອກພໍ່ ແລະ ແມ່ພັນ: ໃນການຂະຫຍາຍພັນຄວນເລືອກຕົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຄວາມສົມບູນແຂງແຮງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາພໍ່-ແມ່ພັນໃສ່ກົງໃຫ້ປະສົມພັນ ແລະ ໃຫ້ມີການປະສົມພັນຂ້າມກົງເພື່ອຫລີກເວັ້ນການເສື່ອມຖອຍອັນເກີດຈາກປະສົມເລືອດຊິດ, ພາຊະນະວາງໄຂ່ໃຊ້ຕຸກນ້ຳອັດລົມຂະໜາດ 1,25 ລິດ ໃຫ້ຕັດເອົາແຕ່ກົ້ນຕຸກທີ່ມີຄວາມສູງ 10 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ດິນລ້ວນປົນຊາຍແລ້ວໃຫ້ນ້ຳພໍຊຸ່ມໆ ເມື່ອຕັກກະແຕນວາງໄຂ່ນຳຕຸກດິນທີ່ມີໄຂ່ແຍກອອກມາ ຕັກກະແຕນມີການປະສົມ 9-15 ຄັ້ງ ແລະ ວາງໄຂ່ 3-4 ຄັ້ງ.

ການລ້ຽງຕັກກະແຕນໄວອ່ອນ ແລະ ຫລັງໄວອ່ອນຄື: ໄວ 1 ຫາຕົ້ນໄວ 5 ໃນກົງມຸ້ງນີລົງ ໃຊ້ເວລາປະມານ 35 ວັນ ເມື່ອເຂົ້າໄວ 5 ເຊິ່ງຈະສັງເກດຈາກແຜ່ນອານມ້າທີ່ສັນຫລັງແຫລມເປັນຮູບຕົວ V ມີສີເຫລືອງອ່ອນ ຫລື ສີນ້ຳເງິນ ຄາດໜ້າແຖບສີມີຈຸດດຳລຽງເປັນແຖວ ແລ້ວຖ້າຈະລ້ຽງໃນມຸ້ງນີລົງຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງຫລຸດຈຳນວນລົງເຫລືອພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງ ຈາກທີ່ລ້ຽງໃນຕອນທຳອິດ ຫລື ຈະຍ້າຍເຂົ້າມາກົງມຸ້ງລວດລ້ຽງຕໍ່ໄປອີກປະມານ 17-26 ວັນ ຕັກກະແຕນຈະລອກຄາບເປັນຕົວເຕັມໄວ, ຕົວອ່ອນເພດຜູ້ມີ 6 ໄວ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າເພດເມຍປະມານ 53 ວັນ, ສ່ວນຕົວອ່ອນເພດເມຍມີ 7 ໄວ ຈະໃຊ້ເວລາ 61,8 ວັນ ຈຶ່ງຈະເຕີບໃຫຍ່ເຕັມໄວໄດ້.

    ໄລຍະເກັບຜົນຜະລິດອອກ: ເກັບຕັກກະແຕນອອກຈຳໜ່າຍເມື່ອຕຸ່ມປີກຂອງຕົວອ່ອນໃຫຍ່ມາຕຳກັນທີ່ບໍລິເວນສັນຫລັງກາງລຳຕົວຍາວຄຸມເຖິງສ່ວນທ້ອງປ້ອງທີ 3 ສະແດງວ່າເປັນໄວສຸດທ້າຍກ່ອນລອກຄາບອອກເປັນຕົວເຕັມໄວ ເມື່ອເປັນຕົວເຕັມໄວໃຫ້ເກັບຕັກກະແຕນໃສ່ຖົງ. ສ່ວນການເກັບຕັກກະແຕນໃຫ້ຈັບຂາຄູ່ຫລັງສຸດເຂົ້າກັນ ເນື່ອງຈາກເມື່ອຕັກກະແຕນຖືກລົບກວນມັນຈະປ້ອງກັນຕົວ ໂດຍດີດຂາຄູ່ຫລັງທີ່ມີໜາມລຽງເປັນແຖວເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໄດ້.

Footer Image
error: