ການລ້ຽງກົບແນວໃດໃຫ້ໃຫຍ່ໄວ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 11/12/2021

ກົບເປັນສັດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ມວນມະນຸດຫລາຍ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ໃຊ້ເປັນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ແລະ ກົບຍັງຊ່ວຍກຳຈັດໜອນແມງສັດຕູພືດໄດ້ນຳອີກ. ການເອົາກົບມາລ້ຽງເປັນອາຊີບຫລັກ ແລະ ອາຊີບເສີມເພື່ອເປັນອາຫານໃນຄອບຄົວຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ, ເປັນການໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ. ກົບສາມາດລ້ຽງໄດ້ທັງໃນອ່າງດິນ, ອ່າງຊີມັງ, ກະຊັງ ແລະ ອ່າງປລາສຕິກ ຄວນເລືອກເຮັດອ່າງຢູ່ໃກ້ເຮືອນພັກອາໄສ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃກ້ຖະໜົນທີ່ມີລົດແລ່ນປະຈຳ ກົບຈະຕື່ນຕົກໃຈບໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ພັນກົບມີ 2 ປະເພດຄື:

 1. ກົບພັນພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ກົບນາ, ກົບຈານ, ກົບທູດ, ກົບພູຂຽວ ຫລື ຂຽດເຫລວ.
 2. ກົບພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ນິຍົມລ້ຽງ ຄືພັນບລູຟຣ໊ອກ.

ພັນກົບທີ່ແນະນຳໃຫ້ລ້ຽງເພື່ອລ້ຽງຊີບ ຄື

ກົບນາ ເພາະລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ, ຫາພັນລ້ຽງງ່າຍ, ຊີ້ນແຊບ ໂດຍລ້ຽງ 4-5 ເດືອນ ຈະມີນ້ຳໜັກ 4-5 ໂຕຕໍ່ກິໂລ ອັດຕາການປ່ຽນອາຫານເປັນຊີ້ນ 3,4 ກິໂລ/ຊີ້ນ 1 ກິໂລ ໂດຍກົບທີ່ຈະນຳມາເພາະພັນຈະຕ້ອງເປັນກົບອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສົມບູນ ນ້ຳໜັກໂຕແມ່ 2-3 ຂີດຂຶ້ນໄປ ອັດຕາການປ່ອຍໂຕແມ່ ໂຕຜູ້ 1:1 ຫລື 1:2 ໂດຍ 1 ອ່າງ ໃຊ້ກົບປະມານ 5 ຄູ່ ກົບນາໂຕແມ່ 1 ໂຕ ຈະວາງໄຂ່ໄດ້ 2.000-3.000 ໄຂ່.

ການລ້ຽງກົບໃນອ່າງດິນ ແລະ ອ່າງຊີມັງ

ຂັ້ນຕອນວິທີການ

ຂະໜາດອ່າງ ແລະ ອັດຕາການປ່ອຍ ຂະໜາດອ່າງ 4×4 ແມັດ ເຮັດອ່າງນ້ຳຂະໜາດ 3×3 ແມັດ ເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ ລ້ຽງກົບໄດ້ປະມານ 1.000 ໂຕ. ອ່າງກົບເພື່ອລ້ຽງຊີບຄວນມີຂະໜາດກວ້າງ 2 ແມັດ ຍາວ 3 ແມັດ, ເຮັດອ່າງຂະໜາດກວ້າງ 1,20 ແມັດ ຍາວ 2 ແມັດ ເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ ປັກໄມ້ຫລັກອ້ອມທັງ 4 ເບື້ອງຫ່າງກັນ ຫລັກລະ 2 ແມັດ ເອົາມຸ້ງຂຽວລ້ອມ 2 ຊັ້ນ ໂດຍຊັ້ນລຸ່ມຝັງລົງດິນ 20 ຊັງຕີແມັດ ກັນງູ, ໜູ ແລະ ກົບມຸດອອກ, ທາງເທິງພາງແສງດ້ວຍທາງໝາກພ້າວ ໃນອ່າງວາງກະເບື້ອງແຕກ, ຖັງແຕກ, ໄມ້ໄວ້ເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນຂອງກົບ, ອ້ອມຄອກກົບຄວນປູກຜັກສວນຄົວໄວ້ບໍລິໂພກ, ໃຊ້ນ້ຳທີ່ປ່ຽນອອກຈາກອ່າງກົບ.

ການກຽມອ່າງພັກ

 1. ລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ຕາກອ່າງຖິ້ມໄວ້ 2-3 ວັນ
 2. ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກົບຈະປະສົມພັນ ຕອນແລງກ່ອນມືດ ໃຫ້ເຕີມນ້ຳສະອາດ 7-10 ຊັງຕີແມັດ
 3. ເອົານ້ຳກ້ອນລະລາຍສາດນ້ຳໃຫ້ທົ່ວບ່ອນກິ່ງໄມ້ ຫລື ເອົາຜັກບົ້ງລອຍໃນອ່າງໃຫ້ເປັນບ່ອນຢຶດກົບ
 4. ເອົາພໍ່ພັນແມ່ພັນມາປ່ອຍ ກົບຈະໄຂ່ພາຍໃນເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ ຈຶ່ງເອົາພໍ່ແມ່ກົບອອກ
 5. ໄຂ່ກົບຈະຟັກອອກເປັນລູກຮວກພາຍໃນ 1 ວັນ ໂດຍໃນ 2 ວັນທຳອິດຍັງບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານ ເພາະຍັງໃຊ້ໄຂ່ແດງທີ່ຕິດມາລ້ຽງຕົນເອງຢູ່
 6. ວັນທີ 3 ເລີ່ມໃຫ້ອາຫານ ໂດຍໃຊ້ອາຫານປາດຸກ ຫລື ຮຳ, ປາບົດ, ໄຂ່ແດງຕົ້ມ ຫລື ໄຂ່ຕຸ້ນ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໂດຍຢ່າໃຫ້ຫລາຍເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນໄວ
 7. ລູກຮວກອາຍຸ 20-30 ວັນ ຈະໂຕເປັນລູກກົບເຕັມໄວຄົບ 4 ຂາ ໃຫ້ເອົາກະດານ ຫລື ຂອນໄມ້ໃຫ້ເກາະ ແລະ ຄວນຄັດລູກກົບທີ່ເລີ່ມໂຕເຕັມໄວຂະໜາດເທົ່າກັນໄປອະນຸບານອີກອ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການກິນກັນ ຫລື ຕອດຫາງກັນເຮັດໃຫ້ເປັນບາດ
 8. ເມື່ອລ້ຽງໄດ້ປະມານ 40 ວັນ ກໍສາມາດເອົາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຄົວເຮືອນໄດ້ ໂດຍຈັບໂຕທີ່ໃຫຍ່ມາບໍລິໂພກກ່ອນ
 9. ຂໍ້ສຳຄັນຕ້ອງມີການຄັດຂະໜາດກົບເປັນປະຈຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກົບກິນກັນເອງ
 10. ໝັ່ນປ່ຽນນ້ຳຫ່າງກັນປະມານ 10-15 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ ຄວນລ້ຽງປາດຸກໃນອ່າງກົບເພື່ອຊ່ວຍກິນອາຫານທີ່ເຮ່ຍ ແລະ ເຫລືອຈາກກົບໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕໍ່ປາດຸກ 20 ໂຕ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກິນທັງກົບ ແລະ ປາໃນອ່າງດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳເລື້ອຍໆ.
Footer Image
error: