ການປູກໝາກຫຸ່ງ (ໝາກຫຸ່ງຮອນແລນ)

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 21/02/2022

ໝາກຫຸ່ງເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນນິຍົມກັນປູກຫລາຍ ເພາະເປັນພືດທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ຜູ້ປູກສາມາດປູກແຊມໃນພືດຫລັກກ່ອນໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຫລື ປູກເປັນພືດຫລັກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍເປັນສິນຄ້າໂດຍກົງ. ໃນແງ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລ້ວ ໝາກຫຸ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມນິຍົມກັນບໍລິໂພກຫລາຍເຊັ່ນ: ຕຳໝາກຫຸ່ງ ຫລື ເອົາໄວ້ກິນສຸກ ເພາະກິນແລ້ວບໍ່ຕຸ້ຍ ແຖມຍັງຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍໄດ້ດີນຳອີກ.

    ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງໝາກຫຸ່ງ: ໝາກຫຸ່ງຊະນິດນີ້ລຳຕົ້ນໃຫຍ່, ໃບມີ 11 ແຊກໃຫຍ່, ກາງໃບມີໂຄງໃບ 1 ໃບ, ກ້ານໃບສີຂຽວຕັ້ງຂຶ້ນ, ດອກອອກເປັນຊໍ່, ມີໝາກດົກ, ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ 8 ເດືອນ, ນ້ຳໜັກປະມານ 8 ຂີດ ເຖິງ 2 ກິໂລຕໍ່ໜ່ວຍ, ຊີ້ນເປັນສີແດງອົມສົ້ມບໍ່ເລະ, ຊີ້ນໜາ 2,5-3 ຊມ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານ, ຜົນຜະລິດຕໍ່ຕົ້ນ 60-80 ກິໂລ. ຈຸດເດັ່ນທີ່ສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ໝາກຫຸ່ງຊະນິດນີ້ຢູ່ປາຍຂອງມັນຈະກ້ຽງລຽບມົນບໍ່ເປັນກະຕູດກະຕີດ ຫລັງຈາກປູກໄດ້ 3 ເດືອນ ໝາກຫຸ່ງກໍຈະອອກດອກ, ຈະມີທັງດອກແມ່ ແລະ ດອກກະເທີຍ, ກ່ອນດອກບານຈະຕ້ອງໄດ້ຫໍ່ດອກກະເທີຍດ້ວຍມຸ້ງ ຫລື ຜ້າຂາວບາງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີການປະສົມເກສອນຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ປະສົມຂ້າມພັນກັບຕົວອື່ນໆ. ເມື່ອໝາກຫຸ່ງສຸກແກ່ກໍນຳເອົາແກ່ນໄປກ້າໃຫ້ໄດ້ຕົ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຜົນກະເທີນ (ບໍ່ເຕັມ 100% ຈະໄດ້ປະມານ 70-80%).

    ວິທີການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາໝາກຫຸ່ງ: ສາມາດປູກໄດ້ທຸກສະພາບພື້ນທີ່ ຍົກເວັ້ນພື້ນທີ່ທີ່ມີນ້ຳຂັງ ດິນທີ່ເໝາະສົມມີຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ 5,0-5,5. ໄລຍະປູກ 2,5×3 ແມັດ, ໄລ່ໜຶ່ງສາມາດປູກໄດ້ 224 ຕົ້ນ, ຫລັງປູກແລ້ວຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳສະໝໍ່າສະເໝີ, ໝາກຫຸ່ງຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ, ປຸ໋ຍທີ່ໃສ່ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປຸ໋ຍໝັກ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ສຳລັບປຸ໋ຍວິທະຍາສາດໃຫ້ໃຊ້ສູດ 15-15-15 ໃນໄລຍະທີ່ຕິດໝາກອ່ອນ, ກ່ອນການ ເກັບກ່ຽວໃຫ້ໃຊ້ສູດ 13-13-21 ໃສ່ອ້ອມໆຕົ້ນຈຳນວນ 1 ບ່ວງໃຫຍ່/ຕົ້ນ.

    ລະດູເກັບກ່ຽວໝາກຫຸ່ງ: ເມື່ອປູກໄດ້ 7-8 ເດືອນ ໝາກຫຸ່ງຈະສຸກແກ່ເລີ່ມເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ ຖ້າບົວລະບັດຮັກສາປານກາງຈະໄດ້ຜົນຜະລິດປະມານ 5-8 ໂຕນຕໍ່ໄລ່, ວິທີການເກັບກ່ຽວນັ້ນ ເລືອກເກັບສະເພາະໝາກທີ່ສຸກ 5-10% ຄືຜິວນອກມີແກ້ມສີເຫລືອງເລັກໜ້ອຍແມ່ນສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້.

Footer Image
error: