ການປູກໝາກກອກນ້ຳ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 08/02/2022

ໝາກກອກນ້ຳ ເປັນພືດທີ່ມັກນ້ຳຫລາຍທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທຸກຄົນຈະປູກພືດກິນໝາກຊະນິດນີ້ ຕ້ອງປູກໃສ່ໃນສະພາບດິນທີ່ຕິດຢູ່ກັບແມ່ນ້ຳ ຖ້າເປັນສະພາບສວນທີ່ມີຮ່ອງນ້ຳແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ປູກຕິດແຄມນ້ຳໃນບໍລິເວນທີ່ລະດັບຂຶ້ນສູງສຸດຂອງໜ້ານ້ຳ. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ສະພາບັນດາທ່ານໄປຮູ້ຈັກວິທີການປູກໝາກກອກນ້ຳແບບງ່າຍໆ.

    ວິທີການປູກ: ກ່ອນຈະປູກຕົ້ນໝາກກອກນ້ຳ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຂຸດຂຸມໃຫ້ເລິກປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ ເອົາຝຸ່ນຄອກ ຫລື ປຸ໋ຍໝັກມາຮອງພື້ນກ່ອນນຳເອົາເບ້ຍໝາກກອກນ້ຳທີ່ຊຳກິ່ງ ຫລື ຕອນງ່າມາປູກ ປູກເຮັດໃຫ້ຕົ້ນມັນຊື່ໆ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາດິນມາຖົມໃຫ້ແໜ້ນ ຫົດນ້ຳໃສ່ຝຸ່ນຄອກທັບລົງໃຫ້ມັນຕື່ມອີກ ແລະ ສີດນ້ຳໝັກບຳລຸງເດືອນລະ 1-2 ເທື່ອ ແລະ ຄວນຢຸດສີດຕອນຕົ້ນໝາກກອກເລີ່ມຕິດ ແລະ ອອກດອກ ຖ້າບໍ່ສະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໝາກກອກຫລົ່ນໄດ້.

    ການບົວລະບັດຮັກສາ: ຄວນບຳລຸງນ້ຳໝັກຂີ້ໝູໃຫ້ຕົ້ນໝາກກອກທຸກໆປີ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ອອກດອກ ແລະ ໝາກດົກຕະຫລອດປີ. ການປູກໝາກກອກຊະນິດນີ້ເຮົາຕ້ອງມີການປັບບຳລຸງດິນເສີມດ້ວຍປຸ໋ຍໝັກ, ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ສີດນ້ຳໝັກບຳລຸງເລື້ອຍໆ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດດີຕະຫລອດໄປ.

ໝາກກອກນ້ຳຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດແຕ່ປີທີ 2 ຫລັງປູກຈະໄດ້ຜົນດີເຕັມທີ່ໃນຊ່ວງປີທີ 3 ແລະ ໝາກກອກນ້ຳນີ້ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກທັງສົດໃໝ່ ແລະ ດອງກໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ມັກ.

Footer Image
error: