ການປູກເຫັດເຟືອງໃສ່ກະຕ່າ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ເຫັດເຟືອງເປັນເຫັດທີ່ມີລົດຊາດແຊບ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຫລາຍ ລາຄາກໍບໍ່ແພງຫລາຍສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ເຫັດເຟືອງເປັນເຫດທີ່ເພາະພັນໄດ້ຍາກຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນນິຍົມປູກຫລາຍ.

ທຳອິດເຮົາຕ້ອງກຽມອຸປະກອນ ກໍຄືກະຕ່າຂະໜາດກາງທີ່ເຮົາໃສ່ເສື້ອຜ້ານັ້ນເອງ ແລະ ກຽມເຊື້ອເຫັດເຟືອງທີ່ມີອາຍຸ 7 ມື້ ກ້ອນເຊື້ອເຫັດເກົ່າ, ເຟືອງເຂົ້າ, ອາຫານເສີມເຊັ່ນ: ຜັກຕົບສົດ, ອາຫານກະຕຸ້ນຫົວເຊື້ອໄດ້ແກ່ແປ້ງສາລີ ຫລື ແປ້ງເຂົ້າໜຽວ ແລະ ອຸປະກອນສຸດທ້າຍຄືສຸ່ມໄກ່ກັບຢາງປລາສຕິກສຳລັບໄວ້ຄຸມ.

ເລີ່ມຈາກການນຳເຊື້ອເຫັດທີ່ກຽມໄວ້ໄປສີກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວເອົາແປ້ງສາລີ ຫລື ແປ້ງເຂົ້າໜຽວທີ່ກຽມໄວ້ມາໂຮຍ. ຈາກນັ້ນກໍນຳເຟືອງເຂົ້າມາໃສ່ໃນກະຕ່າສູງປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໂຮຍຜັກຕົບລົງໃຫ້ຕິດກັບຂອບກະຕ່າໃຫ້ຫລາຍເທົ່າກັບເຟືອງເຂົ້າ ນຳເຊື້ອເຫັດທີ່ກຽມໄວ້ມາວາງເປັນຈຸດແລ້ວເອົາເຟືອງປົກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດຊ້ຳກັນແບບນີ້ໃຫ້ຄົບ 3 ຊັ້ນ ແລະ ຫົດນ້ຳທັນທີ.

ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາກະຕ່າທີ່ເຮົາເພາະເຫັດເຟືອງໄປໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ກຽມໄວ້ ເອົາສຸ່ມງວມກະຕ່າໄວ້ແລ້ວເອົາຢາງປລາສຕິກຄຸມສຸ່ມໄວ້ ເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ຫລັງຈາກເວລາຜ່ານໄປ 7-9 ວັນ ເຫັດກໍເລີ່ມອອກດອກໃຫ້ເຮົາເກັບໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຂໍແນະນຳເວລາເກັບຄວນເກັບຕອນເຊົ້າມືດເຫັດຍັງເປັນດອກກິນແຊບໜ້າຮັບປະທານ.

Footer Image
error: