ການປູກລະມຸດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ໝາກລະມຸດເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຜໆກໍຮູ້ຈັກກັນດີວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຄວາມແຊບ ແລະ ບ້ານເຮົານັ້ນກໍມີການປູກຢູ່ບາງຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຈະປູກໝາກລະມຸດນັ້ນ ເໝາະທີ່ສຸດຄວນເລີ່ມປູກຕັ້ງແຕ່ລະດູຝົນໄປຮອດກາງລະດູຝົນຈຶ່ງຈະດີທີ່ສຸດ.

ເຕັກນິກວິທີການປູກ: ວິທີປູກລະມຸດນັ້ນຕ້ອງກຽມຂຸມທີ່ມີຂະໜາດ 30x30x30 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍເອົາດິນມາປະສົມກັບປຸ໋ຍ ຫລື ຝຸ່ນຄອກ ປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວເຖລົງຂຸມ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເບ້ຍມາປູກທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ມັນຊື່ໆ ແລ້ວກໍເອົາດິນທີ່ຂຸດຂຶ້ນນັ້ນມາຖົມລົງເພື່ອໃຫ້ຮາກຈັບດິນ ຮາກຈະໄດ້ຫາອາຫານໄດ້ໄວ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍປັກຫລັກໃຫ້ໃກ້ກັບລຳຕົ້ນ ເພື່ອກັນລົມພັດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຕ້ອງເຮັດແນວກັນລົມໃຫ້ນຳ ເພາະການເຮັດທີ່ບັງລົມນັ້ນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໝາກລະມຸດຕັ້ງຕົວໄດ້ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ.

ການຫົດນ້ຳຕ້ອງຫົດໃຫ້ຊຸ່ມ ຖ້າວ່າດິນຫາກຍຸບຕົວລົງຕ້ອງເອົາດິນນາມາຖົມຄືນໃຫ້ເຕັມຄືເກົ່າ ໄລຍະທີ່ຮາກເລີ່ມຈະເລີນເຕີບໂຕ ລະມຸດຈະແຕກໃບອ່ອນ ໃນໄລຍະນີ້ຄວນສີດຢາເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ຈະມາກັດກິນໃບອ່ອນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເບິ່ງແຍງດູແລຕາມປົກກະຕິ.

ການທີ່ເຮົາປູກຕົ້ນໝາກລະມຸດນັ້ນ ເຮົາຍັງມີເນື້ອທີ່ດິນເຫລືອຫລາຍ ເພາະໄລຍະຫ່າງທີ່ເຮົາປູກນັ້ນມີຄວາມຫ່າງພໍສົມຄວນ ແລະ ຕົ້ນໝາກລະມຸດກໍເປັນຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດກາງ ເຮົາກໍສາມາດປູກພືດຊະນິດອື່ນແຊມລະຫວ່າງແຖວເປັນການເພີ່ມລາຍໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍບັງລົມໃຫ້ຕົ້ນລະມຸດໃນໄລຍະປີທຳອິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ຕ້ອງເປັນໄລຍະທີ່ລະມຸດມີຂະໜາດຕົ້ນນ້ອຍ. ສຳລັບພືດທີ່ຈະນຳມາປູກແຊມລະຫວ່າງແຖວລະມຸດນັ້ນຕ້ອງເປັນພືດທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເຊັ່ນກ້ວຍ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກອຶ ຫລື ພືດທີ່ສາມາດປູກໄດ້ດີໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.

ຕົ້ນໝາກລະມຸດທີ່ຫາກໍປູກໃໝ່ໆຈະຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳທຸກໆວັນໃນຕອນແລງ ແຕ່ນອກນີ້ຍັງຂຶ້ນກັບສະພາບຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມນຳ ການໃຫ້ນ້ຳລະມຸດທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການອອກດອກອອກຜົນຢ່າງໃດ.

Footer Image
error: