ການປູກຜັກກາດຊອມ

Published on 28/10/2020

ການ​ປູກ​ຜັກ​ກາດ​ຊອມ​ມີ 2 ວິ​ທີຄື: 1. ວິ​ທີປູກ​ແບບ​ຫວ່ານ​ເມັດ, 2 ​ວິ​ທີ​ປູກ​ແບບ​ໂຮຍ​ເມັດເປັນ​ແຖວ.

  1. ວິ​ທີ​ປູກ​ແບບ​ຫວ່ານ: ການ​ປູກ​ແບບ​ຫວ່ານ​ເມັດ​ໂດຍ​ກົງ ວິ​ທີນີ້​ນິ​ຍົມ​ໃນ​ການ​ປູກ​ແບບ​ເປັນແປງຍາວ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນຫ້ອງນ້​ຳ​ກວ້າງ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ຄວນ​ມີ​ການ​ກຽມ​ຢ່າງ​ດີ ແລະ ເປັນ​ດິນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເມັດ​ພັນ​ຜັກ​ກາດ​ຊອມ​ມີ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຫລາຍ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ກ່ອນ​ຫວ່ານ​ຄວນ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ຊາຍ​ກ່ອນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເມັດ​ພັນ 1 ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ຊາຍ​ສະ​ອາດ 3 ສ່ວນ ແລ້ວ​ຫວ່ານ​ໃຫ້​ກະ​ຈາຍ​ທົ່ວ​ແປງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ​ແລ້ວ​ຫວ່ານ​ປຸ໋ຍ​ໃສ່​ດອກ ຫລື ປຸ໋ຍ​ມັກ ປະ​ມານ 1\2-1 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ຫລັງ​ຈາກນັ້ນ​ເອົາ​ເຟືອງ​ເຂົ້າມັດ​ໄວ້​ບາງໆ ເພື່​ອ​ຊ່ວຍ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ຊຸ່ມເຢັນ​​ໃນ​ດິນແລ້ວ​ຫົດ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ຊຸ່ມ​ຫລັງ​ຈາກງອກ​ໄດ້​ປະ​ມານ 20 ມື້ ຄວນ​ເຮັດ​ການ​ຖອນ ແລະ ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະຫ່າງ​ຕົ້ນ 20-25 ຊັນ​ຕີ​ແມັດ.
  2. ວິ​ທີ​ປູກ​ແບບ​ໂຮຍ​ເມັດ​ເປັນ​ແຖວ: ການ​ປູກ​ແບບ​ໂຮຍ​ເມັດ​ເປັນ​ແຖວ: ການ​ປູກວິ​ທີນີ້​ຫລັງ​ຈາກ​ກຽມ​ດິນ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ເຮັດ​ຫ້ອງ​ເລິກ​ປະ​ມານ 1.5-2 ເຊັນ​ຕີ​ແມັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ແຖວ​ໂດຍ​ໃຫ້​ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ​ແຖວ​ຫ່າງ​ກັນ 20-25 ເຊັນ​ຕີ​ແມັດ ໃຫ້​ເຫລືອ​ຂຸມ​ລະ 1 ຕົ້ນ.

ການ​ບົວ​ລະ​ບັດ ແລະ ​ຮັກ​ສາ:
ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜັກ​ກາດຊ້ອມ​ເປັນ​ຜັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການນ້ຳ​ຫລາຍ ແລະ ມີ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ແລະ ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ວັນ​ລະ 1 ຄັ້ງ ໂດຍ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ຝົນ​ຟອຍ ຫລື ໃຊ້​ສາຍ​ຢາງ​ຕິດ​ຫົວ​ຜັກ​ບົວ​ຢ່າ​ໃຫ້​ຜັກ​ກາດ​ຂາດນ້ຳ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໃຫຍ່ ເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜັກ​ກາດ​ຊອມ​ຢຸດ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະ​ຫຍາຍ.

ວິ​ທີ​ໃສ່​ປຸ໋ຍ:
ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜັກ​ກາດ​ຊ້ອມ​ເປັນ​ຜັກ​ກິນ​ໃບ ແລະ ກ້ານ​ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ໃສ່​ປຸ໋ຍ​ຄວນ​ໃຊ້​ປຸ໋ຍ​ຍູ​ເຮຍ (46-0-0) ຫລື ແອມ​ໂມ​ເນຍ ອັດ​ຕາ 30 ກິ​ໂລກ​ຣາມ​ຕໍ່​ໄຮ່ ເປັນ​ການ​ເລັງ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ທາງ​ໃບ ແລະ ກ້ານ ໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ ຫລື ໃຊ້​ປຸ໋ຍ​ສູດ 20-11-11 ຫລື ສູດ​ໃກ້​ຄຽງ ໃນ​ອັດ​ຕາ 30-50 ກິ​ໂລ ​ຕໍ່​ໄຮ່ ຫລັງ ຈາກ​ໃສ່​ປຸ໋ຍ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ຄວນ​ມີ​ການ​ຫົດ​ນ້ຳ​ທັນ​ທີ​ຢ່າ​ໃຫ້​ປຸ໋ຍ​ຕົກ​ຄ້າງ.

Footer Image
error: