Headline

ລັດຕະນາ ການຄ້າ

ໄດ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ຊາວລາວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືມາຫຼາຍກວ່າ 30ປີ ເຊິ່ງທາງຮ້ານໄດ້ມີຈຳໜ່າຍເຄື່ອງ ປະມົງ ກະເສດ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເຄື່ອງໃຊ້ຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ ຫລາຍກ່ວາ 5000 ຊະນິດ ມີຄຸນນະພາບຈາກໂຮງງານຊັ້ນນຳ ທັງຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້... ການບໍລິການເປັນກັນເອງ ແລະ ລາຄາຖືກເຫມາະສົມກັບຄຸນນະພາບ

“ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ ໃສ່ມອງໄດ້ແຕ່ປາ ໃຊ້ມອງຮ້ານລັດຕະນາໄດ້ປາແນ່ນອນ”

ເລື່ອງປະມົງຕ້ອງແມ່ນທີ່ນີ້ ມາບ່ອນດຽວໄດ້ຄົບທຸກຢ່າງ ...ມອງ ແຫ ດ້າຍ ເອັນ ສະດຸ້ງ ເບັດ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ນອກຈາກຫມວດສິນຄ້າປະມົງແລ້ວ ເຮົາຍັງມີເຄື່ອງອຸປະກອນກະເສດ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ອຸປະກອນທົ່ວໄປ ອື່ນໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາແມ່ນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍໂດຍກົງກັບໂຮງງານ ຄັດສັນສິນຄ້າຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ ຊາວລາວ ນອກຈາກນັ້ນເຮົາຍັງຈຳຫນ່າຍໃຫ້ແກ່ໂຄງການລັດຖະບານ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ແຕ່ເຫນືອຕະຫລອດໃຕ້

ເບິ່ງລາຍການສິນຄ້າ

ການບໍລິການ

  • ບໍລິການ ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
  • ຮັບປະກັນເລື່ອງຄຸນນະພາບ
  • ຫມັ້ນໃຈໃນລາຄາ
  • ໃຫ້ຄຳປຶກສາ
  • ທັງຂາຍຍົກ ແລະ ຍ່ອຍ ທົ່ວປະເທດ
  • ສາມາດຊຳລະເງີນ ຜ່ານລະບົບຕ່າງໆສະດວກສະບາຍ

ສາລະໜ້າຮູ້

Footer Image
error: